GOEMANS MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV

Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV

Onderstaande verzekeringen worden door ons ondergebracht bij Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV. Het grote voordeel van deze samenwerking zijn de korte lijntjes met de deskundigen en een zeer snelle schadeafwikkeling.

 

Ga hier naar de site van Goemans MAKELAARS IN ASSURANTIËN BV! 

De belangrijkste verzekeringen voor uw VVE op een rij gezet

Ongevallen verzekering

De ongevallenverzekering voor de VvE zorgt ervoor dat leden/vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de VvE verzekerd zijn. Goemans VASTGOED BEHEER BV heeft hiervoor afspraken gemaakt, ongeacht het aantal leden/vrijwilligers, zodat er een vaste lage premie wordt aangeboden.


Gebouwen

Veelal de belangrijkste verzekering voor de Vereniging van Eigenaren is wel de opstalverzekering. Deze biedt dekking tegen onder andere de gevolgen van brand, ontploffing, storm, waterschade en diverse andere mogelijke oorzaken.


Glas

Glas is kostbaar, en kwetsbaar, en daarom biedt Goemans VASTGOED BEHEER BV een uitgebreide dekking op uw glas. In tegenstelling tot vele andere aanbieders, kunnen wij bijna in alle gevallen een verzekering aanbieden zonder algemeen eigen risico.


Aansprakelijkheid

De algemene aansprakelijkheidsverzekering is sinds enige jaren een verplichte verzekering voor de VvE. Deze biedt dekking wanneer de VvE wettelijk aansprakelijk is.


Rechtsbijstand

Zeker niet minder belangrijk dan de gebouwenverzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen, is de rechtsbijstandverzekering. De VvE is immers een eigen rechtspersoon die met diverse partijen verbintenissen en relaties aangaat.


Bestuurdersaansprakelijkheid

Dit is een betrekkelijk nieuwe verzekering die speciaal op de behoeften van een Vereniging van Eigenaren is ontwikkeld. Deze is actueler geworden na de laatste wetswijzigingen en het nieuwe standaardreglement voor Verenigingen van Eigenaren uit 2006.


Milieuschade

De Milieuschadeverzekering voor de VvE biedt uitkomst bij toegebrachte milieuschade. Deze verzekering is met name relevant bij oudere gebouwen en wanneer er commerciële activiteiten in het gebouw plaatsvinden.